Създаване на култура
за защита на данните сред
МСПна данните сред МСП
проектът обединява консултанти, правни
екипи, екипи за продажби и
маркетинги бизнес операции
за създаване на материали в помощ на МСП

360°-ва подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) по отношение на GDPR процедурите

GDPR е регламент, който изисква от предприятията да защитават личните данни и поверителността на гражданите на ЕС. Въпреки че се говори много за спазването на GDPR, подготвянето за GDPR не е еднократен акт; това е постоянен процес, изискващ специфичен набор от инструменти и нагласа за промяна.

Подготовка на защита на данните на МСП

Въпреки че спазването на GDPR може да бъде трудно за всяка една организация, малкият и средният бизнес е изправен пред редица уникални предизвикателства. Прилагането на Регламента за защита на данните зависи не от размера на фирмата/организацията, а от естеството на нейната дейност.

Онлайн инструментите за обучение, готови за използване - безплатни и достъпни за всички - ще Ви помогнат да интегрирате правилата на GDPR цялостно, като помага на бизнеса да придобие:

  • Нова технология
  • Повече клиенти
  • Свежо бизнес отношение

Създаване на култура
за защита на данните сред
МСПна данните сред МСП
проектът обединява консултанти, правни
екипи, екипи за продажби и
маркетинги бизнес операции
за създаване на материали в помощ на МСП

360°-ва подкрепа за малките и средни предприятия (МСП) по отношение на GDPR процедурите

GDPR е регламент, който изисква от предприятията да защитават личните данни и поверителността на гражданите на ЕС. Въпреки че се говори много за спазването на GDPR, подготвянето за GDPR не е еднократен акт; това е постоянен процес, изискващ специфичен набор от инструменти и нагласа за промяна.

Подготовка на защита на данните на МСП

Въпреки че спазването на GDPR може да бъде трудно за всяка една организация, малкият и средният бизнес е изправен пред редица уникални предизвикателства. Прилагането на Регламента за защита на данните зависи не от размера на фирмата/организацията, а от естеството на нейната дейност.

Онлайн инструментите за обучение, готови за използване - безплатни и достъпни за всички - ще Ви помогнат да интегрирате правилата на GDPR цялостно, като помага на бизнеса да придобие:

  • Нова технология
  • Повече клиенти
  • Свежо бизнес отношение

За mindtheDATA

„MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Това е проект, който има за цел да подкрепи процедурите за съответствие на европейските малки и средни предприятия (МСП) по отношение на Регламента на ЕС за обща защита на личните данни (GDPR).

Чрез предоставянето на набор от инструменти, достъпни и поддържани от професионалисти с опит по отношение на процедурите за защита на данните, проектът иска да помогне на европейските МСП да интегрират изцяло в своята организационна култура принципите на защита на данните, главно като полезен инструмент, а не като строго зададен елемент за съответствие.

Гледайки отвъд понятието „спазване или наказание“, GDPR може да се използва от МСП по различни начини. Например, за осигуряване на иновативни начини за използване на данни, разработване на вътрешнофирмени политики, които водят до прозрачност и доверие на клиентите, позволявайки на бизнеса да спечели верни потребители и преди всичко - да доведе до създаване на културна промяна относно това „как да се прави бизнес“.

Проектът ще разработи набор от онлайн учебни материали на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и испански). Материалите, които могат да бъдат използвани от бизнес консултанти, обучители по бизнес и предприемачеството, консултанти/професионалисти по човешки ресурси, консултанти по управление/стратегии/операции и маркетинг и собственици на фирми, обхващат областите: рамка за защита на данните за цифрова икономика и обществото на ЕС и новата среда за МСП, стратегия за GDPR, базирана на дейностите на МСП и учебни материали за консултанти.

Целеви групи

Основна целева група на проекта са:

― бизнес консултанти и организации за МСП
― бизнес обучители
― Търговски палати
― обучители/организации за професионално обучение в областта на бизнес мениджмънта, консултанти по човешки ресурси, консултанти по стратегии/операции и маркетинг

Примерни вторични целеви групи са:

― МСП и техните ключови представители (собственици, вземащи решения, мениджъри, ИТ експерти, служители в МСП)
― Представителни органи на МСП
― Консултанти и фирми по стандартизация

Кой изпълнява Mind the Data

В проекта са представени пет държави от ЕС чрез седем организации в България, Гърция, Испания, Полша и Кипър. Комбинацията от експертни познания на партньорството (МСП консултиране, опит в професионалното обучение, стандартизация и осигуряване на качество, бизнес) гарантират висококачествен подход за стимулиране на развитието чрез обмен на идеи и обучителни интервенции за МСП, произлизащи от разнообразни контексти както на национално, така и на вътрешнофирмено и организационно ниво.

Вижте в меню Партньори
за да разгледате профилите на партньорите по проект MindtheData.