szkolenie wspierające MŚP,
konsultantów, działy prawne,
działy sprzedaży, marketing
i działy operacyjne

Wsparcie 360° dla MŚP w zakresie wdrażania RODO

RODO to rozporządzenie nakładające na firmy obowiązek ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Pomimo iż wiele mówi się o zgodności z RODO, jego wdrożenie nie jest jednorazowym projektem; to ciągłe działania wymagające określonego zestawu narzędzi i sposobu myślenia.

Przygotowanie MŚP

Podczas gdy wprowadzenie zgodności z RODO może sprawiać trudności wszystkim organizacjom, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stają przed wieloma unikalnymi dla nich wyzwaniami. Wdrożenie RODO zależy bowiem nie od wielkości organizacji, ale od charakteru jej działalności.

Szkolenie online – darmowe i dostępne dla wszystkich – pozwoli konsultantom biznesowym na zastosowanie całościowego podejścia do wdrożenia RODO i umożliwienie MŚP zdobycia:

  • Nowych technologii
  • Większej liczby klientów
  • Świeżego podejścia do prowadzonej działalności

szkolenie wspierające MŚP,
konsultantów, działy prawne,
działy sprzedaży, marketing
i działy operacyjne

Wsparcie 360° dla MŚP w zakresie wdrażania RODO

RODO to rozporządzenie nakładające na firmy obowiązek ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej. Pomimo iż wiele mówi się o zgodności z RODO, jego wdrożenie nie jest jednorazowym projektem; to ciągłe działania wymagające określonego zestawu narzędzi i sposobu myślenia.

Przygotowanie MŚP

Podczas gdy wprowadzenie zgodności z RODO może sprawiać trudności wszystkim organizacjom, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa stają przed wieloma unikalnymi dla nich wyzwaniami. Wdrożenie RODO zależy bowiem nie od wielkości organizacji, ale od charakteru jej działalności.

Szkolenie online – darmowe i dostępne dla wszystkich – pozwoli konsultantom biznesowym na zastosowanie całościowego podejścia do wdrożenia RODO i umożliwienie MŚP zdobycia:

  • Nowych technologii
  • Większej liczby klientów
  • Świeżego podejścia do prowadzonej działalności

O projekcie

‘MindtheData - Creating a data protection culture among SME’s’ to europejski projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach program Erasmus+. Celem projektu jest wsparcie MŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) we wdrażaniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Specjalistom i organizacjom zajmującym się ochroną danych zostaną udostępnione narzędzia, dzięki którym będą mogli wspomóc MŚP w pełnej integracji ich kultury organizacyjnej z RODO, rozumianym jako cenne narzędzie rozwoju firmy, nie zaś tylko obowiązek.

Wyjście poza podejście „zgodność lub kara” umożliwia spojrzenie na RODO jako korzyść dla MŚP w wielu wymiarach, np. poprzez innowacyjne sposoby wykorzystania danych, rozwijanie wewnętrznych polityk zwiększających transparentność i zaufanie ze strony klientów, skutkujące wiernością firmie, a przede wszystkim wprowadzenie zmiany w podejściu do prowadzenia biznesu.

W ramach projektu zostanie opracowane szkolenie online w 5 językach (polskim, angielskim, bułgarskim, greckim, i hiszpańskim). Będą mogli z niego skorzystać konsultanci biznesowi, trenerzy, specjaliści ds. HR, konsultanci ds. strategii, spraw operacyjnych i marketingu. Szkolenie będzie obejmowało następujące tematy: ochrona danych osobowych w ekonomi i społeczeństwie cyfrowym oraz nowym otoczeniu biznesowym MŚP, strategia wdrażania RODO w MŚP oparta na ich działalności, jak również materiały szkoleniowe dla konsultantów.

Grupy docelowe

Główna grupa docelowa projektu:

― konsultanci i organizacje doradzające MŚP
― biznes coachowie
― izby handlowe
― trenerzy zarządzania, konsultanci ds. HR, strategii, spraw operacyjnych i marketingu

Dodatkowe grupy docelowe:

― MŚP (właściciele, decydenci, kadra kierownicza, informatycy, pracownicy)
― organizacje i osoby reprezentujące MŚP
― konsultanci ds. normalizacji


Kto realizuje projekt?

Projekt jest realizowany przez 7 organizacji z 5 krajów europejskich: Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Polski i Cypru. Ponieważ Partnerzy działają w różnych obszarach (doradztwo dla MŚP, szkolenia, standaryzacja i zapewnienie jakości, MŚP), możliwe będzie stworzenie wysokiej jakości szkolenia, korzystającego z różnorodnych doświadczeń zarówno na poziomie wewnątrzorganizacyjnym jak i międzynarodowym.

Przejdź do sekcji Partnerzy, aby zobaczyć profile
Partnerów projektu MindtheData.