Ενημέρωση κι εκπαίδευση για
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
με τη συμμετοχή και σύμπραξη
συμβούλων επιχειρήσεων,
στελεχών διοίκησης, marketing
και πωλήσεων, νομικών συμβούλων

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για θέματα που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

O ΓΚΠΔ είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των πολιτών της ΕΕ. Η προετοιμασία μιας επιχείρησης για συμμόρφωση δεν είναι απλή, ενώ παράλληλα απαιτεί χρόνο και πόρους. Χρειάζεται συνεχής προσαρμογή, αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων και πάνω απ’ όλα αλλαγή επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Προετοιμάζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τη νέα εποχή της προστασίας δεδομένων

Η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ είναι δύσκολη για όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τους πόρους και τις δυνατότητες που διαθέτουν, καλούνται όμως να αντιμετωπίσουν μια σειρά από μοναδικές προκλήσεις. Η εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αλλά από τη φύση των δραστηριοτήτων τους.

Το δωρεάν, ελεύθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό θα σας βοηθήσει στη διαδικασία προσαρμογής και συμμόρφωσης στο νέο Κανονισμό, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την επιχείρησή σας να αποκτήσει:

  • Νέα τεχνογνωσία σχετικά με την προστασία δεδομένων
  • Περισσότερους πελάτες που σας εμπστεύονται
  • Νέα επιχειρηματική νοοτροπία

Ενημέρωση κι εκπαίδευση για
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
με τη συμμετοχή και σύμπραξη
συμβούλων επιχειρήσεων,
στελεχών διοίκησης, marketing
και πωλήσεων, νομικών συμβούλων

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για θέματα που αφορούν στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

O ΓΚΠΔ είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός που απαιτεί από τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα των πολιτών της ΕΕ. Η προετοιμασία μιας επιχείρησης για συμμόρφωση δεν είναι απλή, ενώ παράλληλα απαιτεί χρόνο και πόρους. Χρειάζεται συνεχής προσαρμογή, αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων και πάνω απ’ όλα αλλαγή επιχειρηματικής νοοτροπίας.

Προετοιμάζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τη νέα εποχή της προστασίας δεδομένων

Η συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ είναι δύσκολη για όλους τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με τους πόρους και τις δυνατότητες που διαθέτουν, καλούνται όμως να αντιμετωπίσουν μια σειρά από μοναδικές προκλήσεις. Η εφαρμογή του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, αλλά από τη φύση των δραστηριοτήτων τους.

Το δωρεάν, ελεύθερα προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό θα σας βοηθήσει στη διαδικασία προσαρμογής και συμμόρφωσης στο νέο Κανονισμό, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει την επιχείρησή σας να αποκτήσει:

  • Νέα τεχνογνωσία σχετικά με την προστασία δεδομένων
  • Περισσότερους πελάτες που σας εμπστεύονται
  • Νέα επιχειρηματική νοοτροπία

About Mind the Data

MindtheData - Creating a data protection culture among SME’s’, is a European project co funded by the Erasmus+ Program of the European Commission. It is a project that aims to support European SME’s (small and medium-sized enterprises) compliance procedures in respect to the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR).

By providing a set of tools, accessible and sustainable by professionals practicing data protection procedures and organizations alike, the Project wishes to help European SME’s to fully integrate within their organizational culture, holistically, the principles of data protection mainly as a beneficial tool and not as a strictly-set compliance element.

Seeing beyond the ‘compliance-or-penalty’ notion, GDPR can be exploited by SME’s in various ways. For example, providing innovative ways of using data, developing in-company policies that lead to transparency and client trust, empowering businesses by gaining faithful consumers and above all creating a culture shift on ‘how to do business’.

The project will develop a set of online training material, in 5 languages (English, Bulgarian, Greek, Polish and Spanish). The material can be used by business consultants, trainers/coaches in business & entrepreneurship, HR consultants/professionals, management/strategy/operations and marketing consultants and business owners, covering areas of: data protection framework for EU’s digital economy and society and the new SME’s environment, GDPR strategy based on SME’s activities and training material for consultants.

Target Groups

The primary target group of the project are:

― SME’s business consultants and organizations
― business coaches
― Chambers of Commerce
― VET trainers/organizations in business management, HR consultants, strategy/operations and marketing consultants

Secondary target groups are indicatively as follows:

― SME’s and their key persons (owners, decision-makers, managers, IT experts, employees in SME’s)
― SME representative bodies
― Standardization consultants and companies

Who is implementing Mind the Data

Five EU countries are represented in the Project through seven organizations in Bulgaria, Greece, Spain, Poland and Cyprus. The expertise mix of the partnership (SME consulting, VET, standardization & quality assurance, SME) account for a high quality, cross-fertilizing approach and training interventions for SME’s drawing from diverse contexts both at national as well as intracompany, organizational level.

Go to menu Partners to see
the MindtheData partners’ profiles