Rezultaty

Ramy metodologiczne do opracowania materiałów szkoleniowych dla konsultantów biznesowych w celu stworzenia kultury ochrony danych w MŚP

Wyniki badań przeprowadzonych w Bułgarii, Grecji, Polsce i Hiszpanii

Internetowa platforma szkoleniowa dla konsultantów biznesowych mindthedata

Kliknij, aby wejść

Podręcznik trenera: Tworzenie kultury ochrony danych wśród MŚP

Ulotka projektu

Plakat projektu

Zwijany baner projektu