Εταίροι

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Yambol στη Βουλγαρία (Yambol Chamber of Commerce and Industry – YCCI) είναι ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια του Yambol, με στόχο την υποστήριξη των επιχειρηματικών φορέων και εταιρειών της Περιφέρειας, καθώς και την προώθηση των εμπορικών και οικονομικών ενδιαφερόντων τους. Το Επιμελητήριο έχει 136 μόνιμα και 960 συνδεδεμένα μέλη, ενώ είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιμελητήρια σε εθνικό επίπεδο. Απασχολεί 7 μόνιμους υπάλληλους και 30 εξωτερικούς συνεργάτες.  Στα 30 χρόνια από την ίδρυσή του το Επιμελητήριο έχει εδραιωθεί στην κοινωνική και οικονομική ζωή της Περιφέρειας με στόχο την τοπική ανάπτυξη.

Το YCCI είναι κόμβος του EUROPE DIRECT και του EEN (δίκτυο για τις επιχειρήσεις, την ενημέρωση και την καινοτομία). Το κύριο μέλημα δικτύου είναι  η προώθηση και η ταχεία εισαγωγή καινοτομιών στο χώρο των επιχειρήσεων. Ενώ το δίκτυο EUROPE DIRECT φροντίζει για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα σχετικά με την ΕΕ μέσα από την οργάνωση φόρουμ, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και επιμορφώσεων.

Το YCCI συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία, διαχείριση και υλοποίηση έργων της ΕΕ, όπως η διασυνοριακή συνεργασία Βουλγαρίας-Τουρκίας, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το Επιχειρησιακό πρόγραμμα επιχειρησιακής ικανότητας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, καθώς και το κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το YCCI έχει προετοιμάσει και υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 60 έργα, ενώ σε 23 από αυτά, το YCCI υπήρξε ο συντονιστής εταίρος.

Το YCCI έχει αναγνωρισμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης που καλύπτει 32 επαγγέλματα και 37 μεγάλες εταιρείες. Κάθε χρόνο, 1.200 άτομα  λαμβάνουν διπλώματα για την ολοκλήρωση διαφορετικών κύκλων εκπαιδευτικών μαθημάτων.

Ως κοινωνικός εταίρος, το YCCI συνεργάζεται σταθερά και εποικοδομητικά με τους δημόσιους φορείς των Δήμων της περιοχής, όπως το Συμβούλιο κοινωνικής εταιρικής σχέσης, το Συμβούλιο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και άλλους φορείς για την ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής.

To Επιμελητήριο στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, των δεξιοτήτων και των γνώσεων των επιχειρηματιών, ενημερώνοντάς τους για τα τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά θέματα μέσω σεμιναρίων, μαθημάτων κατάρτισης, εργαστηρίων, φόρουμ συζητήσεων κ.λπ. Το YCCI παρέχει επίσης συμβουλές για την έναρξη μιας νέας επιχείρησης ή / και την ανάπτυξη μιας υπάρχουσας επιχείρησης. Το YCCI παρέχει μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα σε χρηματοοικονομικά θέματα, περιβαλλοντικά θέματα, σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, πρότυπα ποιότητας και διαχείριση, ανάπτυξη και διαχείριση έργων, πρωτοβουλίες κατάρτισης, επιχειρηματική δικτύωση, καθοδήγηση κ.λπ.

 

Επικοινωνία Daniela Ilcheva
Διεύθυνση Bulgaria, Yambol 8600, 1 Rakovski str.
T. 0035946662939
F. N/A
E. yccibg@gmail.com
Ιστοσελίδα http://www.yccibg.com/

 

 

Η Μίλητος Συμβουλευτική ΑΕ (19 χρόνια λειτουργίας) είναι μια μοναδική, δυναμική και καινοτόμος εταιρεία συμβούλων με ισχυρό ευρωπαϊκό προφίλ, διεθνή εμπειρία και πολλές διακρίσεις στην παροχή ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών εφαρμογών, της ενδυνάμωσης δεξιοτήτων, της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), της επικοινωνίας και της ευαισθητοποίησης, της διαχείρισης εκδηλώσεων, της κοινωνικής καινοτομίας και του πολιτισμού.

Με περισσότερα από 70 έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ως συντονιστής ή εταίρος, η Μίλητος έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων, καθώς και σε βάθος κατανόηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η Μίλητος εξειδικεύεται στη σύλληψη, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, σε μεθοδολογίες εκπαίδευσης-εκπαιδευτών, σε διαδραστικά εργαλεία online μάθησης και σχετικές διαδικτυακές εφαρμογές.

Η Μίλητος διαθέτει επίσης εμπειρία στη δημιουργία και ενεργοποίηση δικτύων, στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση απαιτητικών εκδηλώσεων και εκστρατειών μεγάλης κλίμακας.

Συνολικά, τα τελευταία 8 χρόνια, η Mίλητος έχει διοργανώσει περισσότερες από 185 πολυδιάστατες εκδηλώσεις και δράσεις διάδοσης με περισσότερους από 65.000 συμμετέχοντες, έχοντας λάβει πολλές διακρίσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών της, το καινοτόμο περιεχόμενο, την επιρροή, την αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων επικοινωνίας , συμπεριλαμβανομένων 2 ευρωπαϊκών βραβείων – ΓΔ AGRI Βραβείο Κοινού στον τομέα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (1η θέση) και το Βραβείο Καινοτόμου Επικοινωνίας στην ΕΕ (3η θέση) για το πρόγραμμα LLP farmsup! σχετικά με την προώθηση της αγρο-επιχειρηματικότητας. Η Μίλητος έχει μια πολύ-επιστημονική ομάδα 10 ατόμων, ένα μεγάλο δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και περισσότερες από 350 συνέργειες παγκοσμίως.

 

Επικοινωνία Κυριάκος Λίγκας
Διεύθυνση Αχαρνών 335, 11145 Αθήνα, Ελλάδα
T. +30 210 6772129
F. +30 210 6772116
E. lingas@militos.org
Ιστοσελίδα www.militos.org

 

 

Business Support Centre για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) – Ruse καταχωρήθηκε τον Ιανουάριο του 1996 ως μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο κύριος σκοπός είναι να υποστηρίξει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις επιχειρήσεις της Βόρειας Κεντρικής Περιφέρειας της Βουλγαρίας, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής, και να τονώσει την ανάπτυξή τους, καθώς και να συντονίσει, να ενσωματώσει και να συμπληρώσει τη δραστηριότητα όλων αυτών των οργανισμών, και δομών που βοηθούν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τη δημιουργία επαφών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

BSC SME ενισχύει τις επαφές, προσανατολίζοντας την επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών και των δομών, βοηθώντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε τοπικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ αυτών και παρόμοιων από άλλες περιοχές της χώρας και του εξωτερικού. Παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των δομών και οργανισμών, σχετικά με τον εντοπισμό των προβλημάτων, την υποστήριξη πληροφόρησης και την επισήμανση ή την επίλυση προβλημάτων στο ίδιο το Επιχειρηματικό κέντρο σε περίπτωση που βρίσκονται εντός των αρμοδιοτήτων του.

Η BSC SME υποστηρίζει τις ΜμΕ μέσω καθοδήγησης, αναζήτησης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα και υποστήριξης για διεθνοποίηση. Φιλοξενεί ένα από τα σημεία του Enterprise Europe Network στη Βουλγαρία. Συντονίζει τη διεθνή ομάδα εργασίας του EUSDR PA9 για τη Δημιουργικότητα και την Επιχειρηματικότητα. Ο οργανισμός είναι ο εμπνευστής και ο προγραμματιστής της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Βόρειας Κεντρικής Περιφέρειας της Βουλγαρίας και είναι μέλος περιφερειακών ομάδων διαβούλευσης και επιτροπών που σχετίζονται με την ανάπτυξη του οικονομικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη της καινοτομίας.

Η BSC SME είναι μέλος σε:

 1. Danube Strategy Steering Group για τον τομέα προτεραιότητας 8 «Για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης Συμπράξεων/ Clusters»;
 2. Member of the Danube Strategy Steering Group για τον τομέα προτεραιότητας 9 «Να επενδύσει σε ανθρώπους και δεξιότητες»;
 3. Τομεακή ομάδα «Τουρισμός και Πολιτιστική Κληρονομιά» του Enterprise Europe Network;
 4. Member of η τομεακή ομάδα «Δημιουργικές βιομηχανίες» του Enterprise Europe Network.

 

Επικοινωνία Mrs. Iliana Draganova and Mr. Ivaylo Hristoforov
Διεύθυνση Bulgaria, Ruse 7000, 14 Kresna Str.
T. +359 82 82 14 72
F. +359 82 82 14 72
E. bsc@smebg.net
Ιστοσελίδα www.bsc.smebg.net

 

 

 

 

Η EQA HELLAS είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης (Independent Certification Body) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, αξιολόγησης της συμμόρφωσης και πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και προϊόντων, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε επιχειρήσεις & οργανισμούς τόσο του Ιδιωτικού, όσο και του Δημόσιου & ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Σκοπός της EQA Hellas είναι η παροχή αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας αφενός μεν την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αφετέρου δε την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και υπηρεσίες τους, ενισχύοντας – ταυτόχρονα – την ανταγωνιστικότητά τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Η EQA HELLAS Α.Ε ιδρύθηκε το 1999 και έχει πιστοποιήσει πάνω από 3000 εταιρείες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως στην Ιταλία, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Αλβανία σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς και χώρους καθιστώντας την ως έναν από τους πιο αξιόπιστους φορείς.

 

 

Η EQA Hellas, έχοντας αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα για παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.), στα κάτωθι πρότυπα και πεδία διαπίστευσης:

 1. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
 2. Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015
 3. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005
 4. CODEX ALIMENTARIUS
 5. Πιστοποίηση Συστημάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο ISO 45001:2018 – OHSAS 18001:2007 – ΕΛΟΤ 1801:2008
 6. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά το πρότυπο ISO 39001:2012
 7. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας κατά ΕΛΟΤ 1435:2009
 8. Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων και Κατασκευή έργων από χάλυβα και αλουμίνιο κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1090-1 + Α1 σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε.
 9. Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων- Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348
 10. Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO 27001:2013
 11. Πιστοποίηση Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 50001:2018

 

Η επίτευξη των παραπάνω διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της EQA Hellas, το οποίο αποτελεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και τον ακρογωνιαίο λίθο στη μέχρι σήμερα δημιουργική της πορεία. Οι επιθεωρητές, τα στελέχη, οι εκπαιδευτές και οι συνεργάτες της EQA Hellas απαρτίζουν ένα επιτελείο επιστημόνων και επαγγελματιών με μεγάλη εμπειρία και γνώση στον τομέα τους, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
Το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελείται, ενδεικτικά, από διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Οικονομολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Γεωπόνους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Μηχανικούς Πληροφορικής κ.λπ.

 

Επικοινωνία ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ/ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΜΙΝΑΚΗ
Διεύθυνση ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 30, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ
T. +30 2106834012
F. +30 2106850985
E. eqa@eqa.gr
Ιστοσελίδα www.eqa.gr

 

 

 

Το Innovation Training Center ITC (Κέντρο Εκπαίδευσης Καινοτομίας) είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών με έδρα την Μαγιόρκα της Ισπανίας, ο οποίος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με καινοτόμα υλικά και υπηρεσίες (R+D+I approach) για την προώθηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξη νεοσύστατων εταιρειών δίνοντας έμφαση στον τομέα του τουρισμού και των υπηρεσιών.

Βασίζεται στο PARC BIT (ParcBit, Parc balear d’innovació tecnològica, www.parcbit.es) το οποίο είναι ένα πάρκο για την προώθηση της καινοτομίας στην ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) για εταιρείες και ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) που εστιάζουν κυρίως σε εκείνες του τουριστικού τομέα. Έχοντας εδραιωθεί στον χώρο και λόγω της μεγάλης τους εμπειρίας η ITC δημιούργησε ένα συγκεκριμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων Καινοτομίας. Η διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων της ITC έχει συμμετάσχει και διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα έργων Έρευνας και Ανάπτυξης με αποτέλεσμα να έχει αναπτύξει σχέσεις με διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς όπως: κυβερνητικά ιδρύματα, τεχνολογικά κέντρα και δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η ITC στηρίζεται σε μια ομάδα ατόμων μέσης ηλικίας και ηλικιωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν κίνητρα, καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες συντελώντας στη βιωσιμότητα και την περαιτέρω εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

 

Επικοινωνία Eduardo Linares Mata
Διεύθυνση Galileo Galilei U19. Parc Bit. 07121 – Palma de Mallorca, Spain
T. +34 871954777
F. +34 625392169
E. elinares@innovationtc.es
Ιστοσελίδα www.innovationtrainingcenter.es

 

 

H PAIZ Konsulting Sp. z o.o. παρέχει εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από το 1997, εστιάζοντας στην ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων στο ατομικό και εταιρικό επίπεδο. Η PAIZ έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 10.000 εργαζόμενους και 900 εταιρείες στην Πολωνία και άλλες χώρες που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές της πρωτοβουλίες.

Οι εκπαιδευτές και σύμβουλοι της εταιρείας είναι μέλη του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού WILSON LEARNING, www.wilsonlearning.com, ο οποίος λειτουργεί σε 31 χώρες. Επίσης, η PAIZ είναι ο αποκλειστικός εταίρος στην Πολωνία του διεθνούς οργανισμού  Barnes and Conti, www.barnesconti.com. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη έρευνα του κέντρου DATA GROUP, η PAIZ βρίσκεται στη 17 θέση στις προτιμήσεις εταιρειών στην Πολωνία. Η εταιρεία έχει βραβευθεί με το έπαθλο “Top Quality Training Deliverer”.

Η PAIZ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων του οργανισμού USAID (επιχειρηματική ανάπτυξη και ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για ΜΜΕ), της Παγκόσμιας Τράπεζας (χρηματοδοτήσεις για το Κέντρο Υποστήριξης ΜΜΕ), του British Know How Fund, του Polish-British Enterprise Project (επιχειρηματική ανάπτυξη) και του European Structural Fund (ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού).

Πρόσφατη εμπλοκή στη διαχείριση αναπτυξιακών κεφαλαίων και την έρευνα αποτελούν η διαχείριση έργου ύψους 400.000 Ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, καθώς και η συμμετοχή σε 5 επιπλέον έργα του ΕΚΤ με συνολικό ποσό χρηματοδότησης πάνω από 1.000.000 Ευρώ. Η PAIZ συμμετείχε επίσης ως εταίρος σε δύο ευρωπαϊκά έργα στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της ευρωπαϊκής Επιτροπής, και σε ένα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

H PAIZ συμμετέχει αυτό το διάστημα σε 3 επιπλέον έργα του Προγράμματος Erasmus+: “mindtheDATA – Creating a data protection culture among SMEs”, “CultApp – Experiencing Augmented Reality on Cultural Heritage Applications”, “DigiFind – Enhance Adult Learners Digital Skills for Furniture Industry”. Είχε τέλος το ρόλο του συντονιστή στο έργο “Extended Learning Support System (ELSS)”  το οποίο ανέπτυξε online σύστημα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προ-εκπαιδευτικό, μαθησιακό, και μετα-εκπαιδευτικό επίπεδο. Στο ίδιο πνεύμα, η PAIZ συμμετείχε στο έργο “KeySTART2Work” για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.

 

Επικοινωνία Rafal Wach
Διεύθυνση Poland, Czeremchowa St 21, 20-807 Lublin
T. +48 695 309 080
F.
E. biuro@paiz.com.pl
Ιστοσελίδα www.paiz.com.pl

 

 

 • R&DO, με έδρα στη Λευκωσία, Κύπρου, αναλαμβάνει έρευνες, σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαχειρίζεται:
  • ολοκληρωμένων λύσεων στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής) και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
  • διαδικτυακών εφαρμογών και,
  • Λογισμικό Εφαρμογής για Επιχειρήσεις (EAS).
 • Η εταιρεία ειδικεύεται σε εκπαιδευτικές διαδικτυακές πλατφόρμες, προωθώντας ιδίως την ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων και ενηλίκων μαθητών, συμβάλλοντας στην επαγγελματική κατάρτιση για απασχολησιμότητα, προωθώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία, υποστηρίζοντας διάφορους τομείς με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, τις μαλακές δεξιότητες και τον τομέα των ΤΠΕ.
 • Η R&DO αποτελείται από Σύμβουλους, Διαχειριστές Έργων, Προγραμματιστές, Web developers και Σχεδιαστές και έχει αποκτήσει τη φήμη της υψηλής ποιότητας έργων και του προωθημένου σχεδιασμού.

 

 • Ανάμεσα στους σημαντικούς πελάτες της R&DO είναι:
  • The Benaki Phytopathological Institute (BPI), for design and development of website and communication strategy, production of various dissemination videos within the frame of the Conops LIFE project;
  • Militos Consulting SA, for website design and campaigns within the frame of EU and commercial projects and clients;
  • MSCOMM SA, for design and production of online platforms supporting the Global Entrepreneurship Week, and culturallia.com;
  • The International Association to Save Tyre (AIST) design and implementation of network community building and platform development.
 • R&DO is a direct partner to various co-funded EU Projects, being responsible mainly for e-learning platforms and integrated websites/web portals.
 • R&DO aims at continuous development of innovative ideas in the form of Solutions and Services, mainly based on ICT.

 

 

Επικοινωνία Κος Στέλιος Αναστασίου
Διεύθυνση 7 Μιχαήλ Κουτσοφτα, Κτίριο Μύκονος 2, Γραφείο 102, Λευκωσία 2000 ΚΥΠΡΟΣ
T.
F.
E. info@rndo.eu
Ιστοσελίδα www.rndo.eu