Αποτελέσματα

Η προστασία προσωπικών δεδομένων ως κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας: Μεθοδολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη υλικού που θα βοηθήσει τους συμβούλους επιχειρήσεων στη συνεργασία τους με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αποτελέσματα έρευνας στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία

Η online εκπαιδευτική πλατφόρμα για συμβούλους επιχειρήσεων

Είσοδος στην πλατφόρμα

Εγχειρίδιο συμβούλων επιχειρήσεων

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Poster

Βanner