Резултати

Методологическа рамка за разработване на обучителен материал за бизнес консултанти с цел създаване на култура за защита на данните сред МСП

Резултати от проучването в България, Гърция, Полша и Испания

Онлайн обучителната платформа за бизнес консултанти mindtheDATA

Кликнете, за да влезете

Ръководство за бизнес консултанти: Създаване на култура за защита на данните сред МСП

Брошура на проекта

Постер на проекта

Банер на проекта